scmt

The SCM Team

Un equip multidisciplinari d'experts, amb mes de 50 anys d’experiència en el sector logistic liderant diferents empreses. Amb presència estratègica a Madrid i Barcelona. Col·laboren estretament amb la UPM per a la innovació en anàlisi funcional de macrodades complexes.

  • Consultoria i Disseny
  • Desenvolupament de interficie i infraestructura tecnològica
  • Calculadora de costos
  • Editor de cotitzacions
  • Dashboard Analítica
  • Integració amb client